pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: RAWLPLUG (RWL)

Pełna nazwa RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KWIDZYŃSKA 6 51-416 WROCŁAW
Telefon (71) 326 01 00
Prezes Radosław Koelner
Fax (71) 3726111
WWW www.rawlplug.com
E-mail info@rawlplug.com

Komunikaty spółki: RAWLPLUG (RWL)

2016-10-18 15:22 Likwidacja spółki zależnej Koelner d.o.o. (Chorwacja)
2016-10-12 22:56 Zamiar połączenia podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta oraz zamiar transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta
2016-10-04 17:33 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
2016-09-22 17:14 Zawieszenie działalności spółki zależnej Rawlplug Portugal LDA
2016-08-31 07:57 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-29 20:29 Rozpoczęcie procesu zbadania możliwości pozyskania partnera biznesowego dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.
2016-06-24 17:58 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 24.06.2016 r.
2016-06-24 17:46 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
2016-06-24 17:33 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 24.06.2016 r.
2016-06-09 17:33 Zmiany do umowy kredytowej spółki zależnej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2016-06-06 17:44 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-24 15:04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
2016-05-23 21:25 Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
2016-05-23 21:23 Powołanie osoby zarządzającej - Członek Zarządu ds Finansowych
2016-05-20 20:43 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-18 17:03 Zmiany do umowy kredytowej oraz umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2016-05-13 08:08 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-06 16:13 Zamiar wypłaty dywidendy za 2015 rok
2016-03-18 08:08 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 08:08 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-16 18:08 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raprtu rocznego SA-R 2015 oraz skonsolidowanego raportu rocznego SA-RS 2015
2016-02-16 16:02 Aneks do znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska S.A.
2016-01-07 15:15 Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
2016-01-07 10:03 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-23 15:03 Zmiana do Umowy wieloproduktowej o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A.
2015-11-13 18:22 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-13 18:19 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 roku
2015-11-13 07:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-09 16:17 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego SA-QSr 3/2015
2015-09-25 16:50 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm