pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: RANKPROGR (RNK)

Pełna nazwa RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZŁOTORYJSKA 63 59-220 LEGNICA
Telefon (76) 746-77-71
Prezes Jan Mroczka
Fax (76) 746-77-70
WWW www.rankprogress.pl
E-mail sekretariat@rankprogress.pl
ISIN PLRNKPR00014

Komunikaty spółki: RANKPROGR (RNK)

2016-08-31 07:56 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-14 17:44 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-14 17:30 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
2016-07-01 13:09 Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta
2016-07-01 13:08 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości
2016-06-30 13:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 29 czerwca 2016 r.
2016-06-30 13:37 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 29 czerwca 2016 r.
2016-06-30 13:36 Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.
2016-06-28 14:20 Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta w ASO
2016-06-23 11:33 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości
2016-06-14 10:47 Spełnienie się warunków umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wykup obligacji serii D.
2016-06-09 10:04 Informacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy w związku z podpisaną umową kredytową.
2016-06-09 08:05 Zawarcie umowy kredytowej
2016-06-03 14:46 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-06-03 10:45 Oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do składu Zarządu
2016-06-03 10:43 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
2016-05-24 12:47 Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji Emitenta
2016-05-20 15:42 Nabycie przez Rank Progress S.A. obligacji serii D Emitenta od Progress XXV Sp. z o.o.
2016-05-16 18:03 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-13 20:17 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny
2016-05-13 16:05 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny
2016-05-09 13:49 Wcześniejszy wykup części obligacji serii D
2016-05-07 10:22 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Central Fund of Immovables Sp. z o.o.
2016-05-06 07:55 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny
2016-04-13 17:41 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny
2016-04-06 18:02 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A.
2016-03-31 15:10 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny
2016-03-21 18:43 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 18:41 Raport roczny R 2015
2016-03-01 19:45 Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm