pieniadz.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

14-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że w 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła:

1_ Powierzyć zbadanie _przegląd_ sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu _adres: św. Michała 43 , 61-119 Poznań_.
2_ Powierzyć zbadanie _przegląd_ sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
3_ Powierzyć zbadanie _przegląd_ półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
4_ Powierzyć zbadanie _przegląd_ półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
5_ Powierzyć zbadanie sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
6_ Powierzyć zbadanie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu przez Radę Nadzorczą Emitenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

B-Think Audit Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu pod numerem 4063 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Emitent nie korzystał poprzednio z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5477 +0,45%  +2,05gr
  • USD dolar 3,9016 +0,47%  +1,83gr
  • GBP funt 4,9802 +0,68%  +3,35gr
  • CHF frank 4,2095 +0,23%  +0,97gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm