pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Radpol SA (RDL)

Pełna nazwa RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BATOREGO 14 77-300 CZŁUCHÓW
Telefon (059) 83-42-271
Prezes Michał Jarczyński
Fax (059) 83-42-551
WWW www.radpol.com.pl
E-mail radpol@radpol.com.pl
ISIN PLRDPOL00010

Komunikaty spółki: Radpol SA (RDL)

2016-10-27 08:27 Q
2016-10-14 10:32 Naruszenie warunków umowy znaczącej.
2016-09-13 11:36 Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
2016-09-01 16:52 Zawarcie znaczącej umowy.
2016-08-29 15:42 Zawarcie znaczącej umowy
2016-08-18 09:50 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2016-08-04 07:14 Raport półroczny P 2016
2016-08-03 19:02 Naruszenie warunków umowy znaczącej.
2016-06-17 11:04 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-23 15:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2016 roku
2016-05-18 11:39 Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-05-18 11:13 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-05-11 13:01 Kandydat zgłoszony do Rady Nadzorczej Spółki
2016-05-10 07:55 Naruszenie warunków umowy znaczącej
2016-05-10 07:51 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-04-26 18:32 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku.
2016-04-22 20:37 Korekta raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku
2016-04-18 19:09 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 maja 2016 r.
2016-04-12 11:07 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok
2016-04-11 17:07 Zmiany w Zarządzie Spółki
2016-04-08 14:34 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A.
2016-04-06 14:47 Zawiadomienie o połączeniu Akcjonariusza
2016-03-17 07:36 Rekomendacja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku za 2015 rok
2016-03-17 07:29 Raport roczny R 2015
2016-03-04 17:18 Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
2016-03-04 10:46 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki
2016-02-29 13:53 Zawarcie znaczącej umowy – aktualizacja informacji
2016-02-17 09:44 Zawarcie znaczącej umowy.
2016-01-29 14:24 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
2016-01-04 13:12 Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm