pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (QRS)

Pełna nazwa QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NOWY ŚWIAT 6/12 00-400 WARSZAWA
Telefon (022) 205-30-00
Prezes Sebastian Bolesław Buczek
Fax (22) 205-30-01
WWW www.quercustfi.pl
E-mail biuro@quercustfi.pl
ISIN PLQRCUS00012

Komunikaty spółki: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (QRS)

2016-11-03 09:55 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2016-10-28 15:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
2016-10-25 14:09 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
2016-10-21 19:07 Zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
2016-10-21 16:15 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Quercus TFI S.A.
2016-10-18 13:23 Rejestracja akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2016-10-18 09:33 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. do obrotu giełdowego
2016-10-17 07:22 Raport kwartalny SA-Q 3/2016
2016-10-04 08:42 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2016-09-30 15:50 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Quercus TFI S.A. do obrotu na rynku regulowanym
2016-09-28 16:05 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
2016-09-02 09:17 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2016-08-09 07:10 Raport półroczny SA-P 2016
2016-08-02 08:46 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2016-07-01 17:03 Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do informacji poufnej
2016-07-01 16:32 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r.
2016-07-01 10:56 Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej
2016-06-30 15:38 Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej
2016-06-29 16:24 Zawarcie znaczącej umowy
2016-06-29 15:32 Zbycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej
2016-06-27 16:52 Realizacja programu skupu akcji własnych/ nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A.
2016-06-10 13:20 Rejestracja przez sąd zmiany statutu i wysokości i struktury kapitału zakładowego
2016-06-02 07:35 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2016 r.
2016-05-25 07:39 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-24 17:58 Program skupu akcji własnych
2016-05-23 17:41 Zawarcie znaczącej umowy; złożenie dyspozycji ustanowienia blokady
2016-05-20 09:41 Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej
2016-05-18 14:10 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-04 08:57 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2016 r.
2016-05-02 09:39 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm