pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. _dalej również "Emitent" lub "Spółka"_ mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego, informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 31 października 2016 r. wyniosła 4 037,9 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 383,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 137,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 189,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 39,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_,
- 176,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 112,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 125,8 mln zł _wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny_. Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm