pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 25 października 2016 r.:

1. Pan Sebastian Buczek
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 6 714 315
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315
Udział w liczbie głosów na NWZ _%_: 24,93
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 10,59

2. Pan Jakub Głowacki
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 6 000 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 000 000
Udział w liczbie głosów na NWZ _%_: 22,28
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 9,46

3. Jakub Głowacki spółka komandytowa
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 4 749 963
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 749 963
Udział w liczbie głosów na NWZ _%_: 17,64
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 7,49

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 5 500 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 500 000
Udział w liczbie głosów na NWZ _%_: 20,42
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 8,68

5. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ: 2 191 039
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 191 039
Udział w liczbie głosów na NWZ _%_: 8,14
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_: 3,46

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm