pieniadz.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Rejestracja akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii A5 i A6 Quercus TFI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _sygn. ONP/2016/194_ oraz zgodnie z Uchwałą nr 669/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 października 2016 r., w dniu 21 października 2016 r. nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie 1.052.895 akcji serii A5 i 535.348 akcji serii A6 Quercus TFI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda.

W/w papierom wartościowym zostanie nadany kod PLQRCUS00012.

Podstawa prawna:
- § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5477 +0,45%  +2,05gr
  • USD dolar 3,9016 +0,47%  +1,83gr
  • GBP funt 4,9802 +0,68%  +3,35gr
  • CHF frank 4,2095 +0,23%  +0,97gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm