pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA (PTI)

Pełna nazwa TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ST. STASZICA 2/4 60-527 POZNAŃ
Telefon (61) 853 42 74; 853 42 73
Prezes Wojciech Skiba
Fax (061) 853-45-05
WWW www.ptisa.pl
E-mail biuro@ptisa.pl
ISIN PLPTIW000014

Komunikaty spółki: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA (PTI)

2015-12-02 20:58 Rejestracja zmian w statucie Spółki
2015-12-02 20:06 Zmiana stanu posiadania akcji
2015-11-13 22:14 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-11-10 20:53 Ujawnienie stanu posiadania
2015-11-10 19:41 Informacja o braku wypłaty kuponu odsetkowego od obligacji serii C oraz wykupu obligacji serii C
2015-10-26 19:06 Transakcja osoby zobowiązanej
2015-10-23 17:10 Zmiana stanu posiadania akcji
2015-09-30 19:05 Ujawnienie stanu posiadania
2015-09-28 17:47 powołanie osoby nadzorującej – zatwierdzenie kooptacji
2015-09-28 17:44 powołanie osoby nadzorującej
2015-09-28 17:40 Treść uchwał podjętych na NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.09.2015 roku
2015-09-28 17:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.09.2015 roku
2015-09-24 18:16 Rezygnacja osoby nadzorującej
2015-08-31 17:55 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-08-28 22:15 Raport półroczny P 2015
2015-08-26 17:35 Powołanie osoby nadzorującej
2015-08-25 22:06 Istotna informacja dotycząca Emitenta
2015-08-07 17:32 Zmiany w KRS, wpis wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału
2015-08-07 17:29 Jednolity tekst Statutu Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
2015-06-30 16:49 Wypłata kuponu odsetkowego od obligacji serii C
2015-06-23 17:29 Informacja w sprawie wykupu obligacji serii B
2015-06-03 18:52 Rozwiązanie umowy z animatorem
2015-05-22 18:29 Rezygnacja osoby nadzorującej
2015-05-15 18:05 Zmiana adresu prowadzenia działalności
2015-05-14 17:15 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-05-14 13:27 Informacja w sprawie wypłaty odsetek od obligacji serii C
2015-05-07 17:14 Nabycie i umorzenie obligacji własnych
2015-05-05 17:24 Odwołanie osoby nadzorującej
2015-05-05 17:21 Odwołanie osoby nadzorującej
2015-05-05 17:17 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm