pieniadz.pl

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA
Rejestracja zmian w statucie Spółki

02-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-02
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Rejestracja zmian w statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 27.11.2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2015 roku.
Zmiana Statutu Spółki dotyczyła §1 "Postanowienia ogólne" w następującym zakresie:
pkt 2 z dotychczasowego brzmienia:
Firma Spółki brzmi: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna.
otrzymał nowe brzmienie:
Firma Spółki brzmi: TOPMEDICAL Spółka Akcyjna.
pkt 3 z dotychczasowego brzmienia:
Spółka może używać w obrocie skrótu: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
otrzymał nowe brzmienie:
Spółka może używać w obrocie skrótu: TOPMEDICAL S.A.
pkt 4 z dotychczasowego brzmienia:
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
otrzymał nowe brzmienie:
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższą zmianę.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm