pieniadz.pl

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA
Zmiana stanu posiadania akcji

02-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-02
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Emitent") na podstawie art. 70. pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02 grudnia 2015 roku odebrał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Zalewskiego (dalej: "Akcjonariusz"), iż w dniu 01.12.2015 roku Akcjonariusz otrzymał wiadomość o zawartych w okresie od 10 września 2015 roku do 01 grudnia 2015 roku transakcjach sprzedaży akcji na posiadanym przez Akcjonariusza rachunku inwestycyjnym, w wyniku których nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu, powodująca przekroczenie progu 10% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 3.767.290 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, uprawniających do 25,98% w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie uprawniających do wykonywania 25,98% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 1.189.791 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, uprawniających do 8,21% w kapitale zakładowym Spółki i jednocześnie uprawniających do wykonywania 8,21% głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C w/w ustawy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm