pieniadz.pl

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA
Ujawnienie stanu posiadania

10-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-10
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację w sprawie zbycia w dniach22-24 września 2015 roku akcji emitenta należących do Pana Kamila Jankowskiego, w wyniku którego został zmniejszony udział tej osoby w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Powszechne Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu poniżej progu 5%. Jednocześnie Pan Kamil Jankowski informuje, iż informacja o dokonanych transakcjach sprzedaży została mu przekazana w dniu 04 listopada 2015 roku.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży w dniach22-24 września 2015 roku Pan Kamil Jankowski posiadał 860 900 sztuk akcji emitenta, które uprawniały do 5,94% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniały do 5,94% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po transakcji sprzedażyakcji emitenta Pan Kamil Jankowski posiada 550 000 sztuk akcji na okaziciela emitenta uprawniających do 3,79% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniają do 3,79% głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto Pan Kamil Jankowski poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w Art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C ww. ustawy.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm