pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Próchnik SA (PRC)

Pełna nazwa PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KILIŃSKIEGO 228 93-124 ŁÓDŹ
Telefon (042) 683-65-91; 683-66-09; 683-66-05;
Prezes Julian Kutrzeba
Fax (42) 6836525
WWW www.prochnik.com.pl
E-mail prochnik@prochnik.com.pl
ISIN PLPRCHK00018

Komunikaty spółki: Próchnik SA (PRC)

2016-11-03 10:01 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Próchnik S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
2016-11-02 18:21 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w październiku 2016 roku
2016-10-31 18:50 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2016-10-04 12:08 Współpraca z Cursor S.A.
2016-10-03 21:32 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej we wrześniu 2016 roku
2016-09-01 22:37 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w sierpniu 2016 roku
2016-08-30 22:47 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-01 19:16 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w lipcu 2016 roku
2016-07-27 16:48 Wybór biegłego rewidenta
2016-07-05 22:28 Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-07-01 21:44 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w czerwcu 2016 roku
2016-06-28 19:32 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2016-06-23 20:46 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2016-06-20 21:07 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.
2016-06-20 20:50 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r.
2016-06-07 08:35 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2016-05-31 22:36 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w maju 2016 roku
2016-05-24 11:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A.
2016-05-16 23:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-04 17:17 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2016 roku
2016-04-01 18:32 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w marcu 2016 roku
2016-03-21 22:10 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 22:09 Raport roczny R 2015
2016-03-03 23:50 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w lutym 2016 roku
2016-02-02 21:09 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w styczniu 2016 roku
2016-01-20 11:35 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2016-01-04 17:15 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w grudniu 2015 roku
2015-12-29 21:36 Przedterminowy wykup Obligacji Serii B
2015-12-21 22:29 Przydział Obligacji Serii C
2015-12-03 10:18 Korekta raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm