pieniadz.pl

Próchnik SA
Współpraca z Cursor S.A.

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
Współpraca z Cursor S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Próchnik S.A._"Spółka", "Emitent"_ informuje o podjęciu współpracy ze spółką Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, która wchodzi w skład Grupy kapitałowej OEX S.A. - jednym z wiodących podmiotów w outsourcingu sprzedaży w Polsce.

Współpracę podjęto w następującym zakresie:

- współpraca w oparciu o zawartą w dniu 3.10.2016 r. umowę w dziedzinie magazynowania, i logistyki produktów.

Umowa została zawarta pomiędzy Próchnik S.A. i Cursor S.A. na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przedmiotem umowy jest organizacja przez Cursor S.A. magazynowania, zarządzanie zapasami, świadczenie usług spedycyjnych obsługi i logistyki sklepów własnych Próchnik, oraz obsługa klientów sklepu internetowego Próchnika S.A. Za realizacje usług Cursor S.A. pobierać będzie uzgodnione wynagrodzenie. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Podjęta współpraca usprawni zarządzanie tym segmentem procesu logistycznego poprzez powierzenie jego realizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi. Zdaniem Zarządu Emitenta pozwoli to na optymalizację procesów operacyjnych w Spółce, skupienie uwagi i wysiłków na zasadniczej działalności Spółki a w przyszłości na osiągnięcie oszczędności w porównaniu do obecnego stanu.

- współpraca w oparciu o zawartą w dniu 3.10.2016 umowę pomiędzy Próchnik S.A. a spółką Cursor S.A. o współpracy w zakresie sprzedaży produktów marek: Próchnik i Rage Age poprzez platformy sklepu internetowego Próchnik i Rage Age oraz obsługi posprzedażowej.

Cursor S.A. będzie prowadził sprzedaż za pośrednictwem sklepów internetowych w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność za wynagrodzeniem w postaci marży sprzedażowej ustalonej od wartości sprzedanych produktów. Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.

W opinii Zarządu Emitenta powierzenie sprzedaży internetowej wyspecjalizowanemu podmiotowi wpłynie na zwiększenie satysfakcji klientów z samego procesu obsługi, przyspieszy realizację zamówień a jednocześnie zdejmie z Emitenta większość ryzyk jakie towarzyszą sprzedaży internetowej. Emitent liczy na dalszy szybki rozwój tego kanału sprzedaży.

- współpraca w oparciu o zawartą w dniu 3.10.2016, pomiędzy spółką zależną Emitenta- E-commerce Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _"e-commerce"_ a spółką Cursor S.A. umowę współpracy w zakresie wykorzystania platformy e-commerce. Na mocy umowy E- commerce udostępni Cursor S.A. narzędzia do prowadzenia sprzedaży w ramach sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności sprzedażowej produktów marek: Próchnika i Rage Age. Z tytułu umowy e-commerce otrzyma wynagrodzenie stanowiące ustalony procent wartości sprzedanych produktów. Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podjęcie współpracy w opisanych zakresach ma na celu przyspieszenie rozwoju w segmencie internetowym, pozwoli na dalszą profesjonalizację procesów oraz optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm