pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Prima Moda SA (PMA)

Pełna nazwa PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DYGATA 4/7 01-748 WARSZAWA
Telefon 71 344 84 81
Prezes Dariusz Plesiak
Fax 71 342 13 25
WWW www.primamoda.com.pl
E-mail biuro@primamoda.com.pl
ISIN PLPRMMD00012

Komunikaty spółki: Prima Moda SA (PMA)

2016-10-20 07:24 Raport kwartalny Q 3/2016
2016-10-18 23:09 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2016-10-06 01:04 Istotna informacja
2016-08-31 17:57 Raport półroczny P 2016
2016-07-22 01:03 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok
2016-07-19 00:00 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2016-07-18 23:44 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH
2016-07-06 16:02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 04.07.2015 roku
2016-07-06 00:04 Odwołanie prokury łącznej
2016-07-05 16:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
2016-07-05 09:09 Zmiana adresu siedziby Spółki
2016-06-14 23:55 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA za 2015 rok
2016-06-08 22:58 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A.
2016-06-08 22:17 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A.
2016-05-16 23:24 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-03-29 12:55 Podpisanie listów intencyjnych
2016-03-25 08:58 Zawarcie umowy pożyczki
2016-03-24 06:51 Spłata pożyczki pieniężnej przez Prezesa Zarządu
2016-03-22 13:19 Raport roczny R 2015
2016-01-29 21:52 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-27 21:59 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Emitenta w roku 2015
2015-11-16 17:24 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-10-20 14:24 PRIMA MODA SA Prima Moda S.A. Znacząca umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A - aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy
2015-10-07 16:43 Komentarz Zarządu do Raportu Bieżącego nr 14/2015 - Umowa z Bankiem PEKAO SA
2015-10-05 10:59 Prima Moda S.A. Znacząca umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A - aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy
2015-08-31 21:32 Zmiany w składzie Zarządu Prima Moda S.A.
2015-08-14 23:18 Raport półroczny P 2015
2015-08-11 14:29 Zmiana terminu publikacji okresowego raportu za pierwsze pólrocze 2015 roku
2015-07-21 16:27 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na WZA w dniu 8.07.2015 w trybie artykułu 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych
2015-07-15 16:39 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm