pieniadz.pl

Prima Moda SA
Raport półroczny P 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PRIMA MODA S.A. Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
52-233 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Parafialna 27 27
_ulica_ _numer_
71 344 84 81 71 342 13 25
_telefon_ _fax_
biuro@primamoda.com.pl www.primamoda.com.pl
_e-mail_ _www_
897-16-48-802 932270815
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie _02-695_ przy ul Orzyckiej 6/1B
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 941 20 510 4 096 4 961
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -964 -1339 -220 -324
III. Zysk _strata_ brutto -1275 -1370 -291 -331
IV. Zysk _strata_ netto -1275 -1370 -291 -331
V. Aktywa trwałe 5437 6326 1229 1484
VI. Aktywa obrotowe 9552 8349 2158 1959
VII. Kapitał własny -1464 -188 -331 -44
VIII. Zobowiązania długoterminowe 366 383 83 90
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 16087 14480 3635 3398
X. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ -0,46 -0,06 -0,10 -0,01
XI. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ -0,40 -0,43 -0,09 -0,10
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3124 1242 -713 300
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 943 -490 215 -119
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1298 -1156 296 -280
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm