pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: P.R.E.S.C.O. Group SA (PRE)

Pełna nazwa YOLO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TWARDA 18 00-105 WARSZAWA
Telefon 022 697 64 56; 067 352 00 00
Prezes Krzysztof Piwoński
Fax (67) 352 00 04
WWW www.presco.pl
E-mail sekretariat@presco.pl
ISIN PLGFPRE00040

Komunikaty spółki: P.R.E.S.C.O. Group SA (PRE)

2016-10-26 17:11 Zmiana nazwy (firmy) oraz zmiana Statutu Emitenta
2016-10-25 16:47 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-10-25 15:41 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-10-25 14:57 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2016-10-25 13:23 Otrzymanie przez Spółkę powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze
2016-10-25 11:52 Nabycie akcji własnych
2016-10-25 10:49 Otrzymanie przez Spółkę powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze
2016-10-24 17:49 Otrzymanie przez Spółkę powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą funkcję zarządczą
2016-10-21 09:45 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
2016-10-21 09:34 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
2016-10-14 16:52 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia jednego z akcjonariuszy Emitenta, związanego ze zmianą warunków wezwania na skup akcji własnych przez Emitenta
2016-10-14 14:56 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia jednego z akcjonariuszy Emitenta, związanego ze zmianą warunków wezwania na skup akcji własnych przez Emitenta
2016-10-14 11:50 Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu obligacjami serii E
2016-10-06 17:24 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
2016-10-06 16:54 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
2016-10-06 16:19 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
2016-10-03 12:54 Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku
2016-09-28 15:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2016 r.
2016-09-28 15:33 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 28 września 2016 r.
2016-09-19 12:54 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia jednego z akcjonariuszy Emitenta, związanego z wezwaniem na skup akcji własnych przez Emitenta
2016-09-16 17:42 Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną – Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
2016-09-16 17:35 Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną – Debet Partner Sp. z o.o.
2016-09-15 16:18 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia jednego z akcjonariuszy Emitenta, związanego z wezwaniem na skup akcji własnych przez Emitenta
2016-09-14 13:40 Strategia rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2016 - 2018
2016-09-12 16:25 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
2016-09-12 16:19 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – Debet Partner Sp. z o.o.
2016-09-02 12:34 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
2016-08-29 17:18 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-28 14:09 Zamiar wykupu obligacji oznaczonych kodem ISIN PLPRESC00075
2016-06-27 16:59 Powołanie składu Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na nową trzyletnią kadencję.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm