pieniadz.pl

P.R.E.S.C.O. Group SA
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 25.10.2016 r. otrzymał od podmiotu Andrzejewski Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr poniższe zawiadomienie, wykonane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm._:

"Andrzejewski Investments Limited z siedzibą przy Thiseos 4, Egkomi, P.C. 2413 Nikozja na Cyprze, zarejestrowana pod numerem HE 247646 _dalej: "AIL", "Zawiadamiająca"_ niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. _Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm._, _dalej: ustawa o ofercie_, zawiadamia o:

zbyciu 1.538.114 akcji spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _00-105_ przy ul. Twardej 18 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000372319, NIP 8971702186, REGON 020023793 _dalej: "Spółka"_.

Zawiadamiająca informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 24 października 2016 r. wezwania ogłoszonego przez Spółkę w dniu 14 września 2016 r. i zaksięgowania zbycia akcji na skutek zapisów dokonanych przez AIL w wezwaniu na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającej, zbyła 1.538.114 akcji Spółki, która to ilość stanowi 7,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 1.538.114 głosów stanowiących 7,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed zbyciem akcji, o których mowa powyżej, posiadała 8.014.000 sztuk akcji Spółki stanowiących 40,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.014.000 głosów, co stanowiło 40,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 6.475.886 akcji Spółki, która to ilość stanowi 32,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 6.475.886 głosów stanowiących 32,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm