pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PRAGMAINK (PRI)

Pełna nazwa PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CZARNOHUCKA 3 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
Telefon (032) 450-01-00
Prezes Tomasz Boduszek
Fax (032) 450-01-99
WWW www.pragma.pl
E-mail inkaso@pragma.pl
ISIN PLPRGNK00017

Komunikaty spółki: PRAGMAINK (PRI)

2016-11-02 14:35 Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I.
2016-10-18 15:34 Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.
2016-10-18 10:37 Podpisanie umowy spółki Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach
2016-10-13 11:08 Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2016 roku
2016-10-11 15:06 Terminowy wykup obligacji serii D Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
2016-09-05 14:33 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku – korekta raportu
2016-08-29 18:21 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-29 15:15 Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii H.
2016-08-26 13:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 sierpniu 2016 roku
2016-08-26 12:55 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku
2016-08-03 15:09 Zawarcie umów zastawu na akcjach spółki zależnej.
2016-07-26 22:41 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2016
2016-07-26 22:32 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 26 sierpnia 2016 roku
2016-07-07 10:25 Zawarcie istotnej umowy
2016-07-04 10:43 Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami
2016-06-28 09:03 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-06-28 09:01 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
2016-06-03 16:39 Zmiany w zakresie udzielonych przez Emitenta prokur
2016-05-31 11:02 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-30 15:50 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku
2016-05-30 15:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku
2016-05-16 18:48 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 14:50 Zawarcie istotnych umów
2016-05-06 09:38 Nabycie certyfikatów w Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ, zawarcie umów gwarancyjnych z Inwestorami
2016-04-30 11:13 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-04-28 15:26 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2016-04-26 12:06 Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2016 roku
2016-04-21 12:31 Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną Emitenta – Pragma Faktoring S.A.
2016-04-14 09:29 Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
2016-04-13 09:45 Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm