pieniadz.pl

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I.

02-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-02
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 r. udzieliła poręczenia do kwoty 26 mln zł za zobowiązania spółki zależnej - Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii I o wartości 20 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 3 maja 2020 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm