pieniadz.pl

Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Rozszerzenie składu Zarządu Pragma Inkaso S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład zarządu Pana Michała Kolmasiaka, który obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Jacka Obrockiego, który będzie sprawował funkcję Członka Zarządu.

Pan Michał Kolmasiak jest związany ze Spółką od początku istnienia, w latach 2002-2015 zasiadał w Zarządzie Emitenta, pełniąc funkcję Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa Zarządu. Od 2011 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Pragma Faktoring S.A , gdzie jest jej Przewodniczącym. Ponadto od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Pragma Finanse, od 2008 roku Członka Zarządu w spółce Pragma Collect Sp. z o.o., od 2004 do 31.08.2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Invico S.A. oraz od 2007 do maja 2013 Prezesa Zarządu Aseo Papier Sp. z o.o. Pan Michał Kolmasiak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Wydziału Prawa i Administracji _2001 r._.
Pan Michał Kolmasiak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. _kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy _1997 – 1999_, Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji _1999 – 2000_, Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji _2002 – 2005_, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej _2005 – 2011_. Od 1 stycznia 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inwestycje sp. z o.o. Pan Jacek Obrocki sprawował lub sprawuje także funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen Sp. z o.o., Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o., OLSON S.A. MergersNet Sp. z o.o. , Pragma Inkaso S.A., Pragma Faktoring S.A. , GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych "Romet-Wałcz" sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal sp z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne _1998 r._. Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości _PSR, IAS, US GAAP_, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM _Certified Commercial Investment Member_. Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst _CFA_ _2005–2007_.
Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-19

+ więcej
  • EUR euro 4,5498 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 3,8761 -0,55%  -2,15gr
  • GBP funt 5,0374 -0,07%  -0,33gr
  • CHF frank 4,2448 -0,29%  -1,23gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm