pieniadz.pl

Polnord SA
Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2016 r.

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni _"Polnord"_ informuje, iż w III kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa Polnord _"Grupa"_ sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 236 lokali netto _dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy_.

Na dzień 30 września 2016 roku przedmiotem umów zobowiązaniowych objętych jest 96 lokali, które dotyczą umowy związanej z projektem hotelowym realizowanym przez Grupę w Warszawie dzielnica Wilanów, o czym była mowa w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 11.01.2016r.

Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia 2016r. do 30 września 2016 r. wyniesie 665 _dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy_, z tego w III kwartale 2016 r. - 200 lokali.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm