pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

16-07-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2012
Data sporządzenia: 2012-07-16
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 1pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku zawarcia, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 09 lipca 2012 roku, w związku z zapisami złożonymi w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Automatyki Polna S.A. ("Spółka") ogłoszonego przez Spółkę, transakcji zbycia łącznie 469.853 szt. akcji Zakłady Automatyki Polna S.A. dokonanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy- Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A., Wartico Invest Sp. z o.o., które rozliczą się w ciągu 3 dni od dnia ich zawarcia - Zbigniew Jakubas wraz ze wskazanymi podmiotami zależnymi, zmniejszył dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów Spółki o 22,24% ogólnej liczby głosów.

Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi posiadał łącznie 1.055.804 szt. akcji, stanowiących 49,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 1.055.804 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 49,97% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi posiada łącznie 585.951 szt. akcji, stanowiących 27,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniają łącznie do wykonywania 585.951 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 27,73% udziału w ogólnej liczbie głosów"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm