pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

03-09-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartej w dniu 23 sierpnia 2012 roku i rozliczonej w dniu 28 sierpnia 2012 roku transakcji kupna 25006 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez Zbigniewa Jakubasa zwiększył się o więcej niż 1% łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi - Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A., posiadał 599.193 szt. akcji Spółki POLNA. S.A., dających prawo do 599.193 głosów, co stanowiło 28,36% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień składania zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A. ogółem posiada 625.045 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 29,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 625.045 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 29,58 % udziału w ogólnej liczbie głosów."


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm