pieniadz.pl

Polna SA
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.

24-09-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-24
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2012 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 268 258 akcji, reprezentujących 12,70 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 268 258 ważnych głosów, w tym:
- 268 258 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 43/2012 w dniu 29 sierpnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 268 258 akcji, reprezentujących 12,70 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 268 258 ważnych głosów, w tym:
- 268 258 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Janusza Adama Hamryszczak PESEL: 67112609679.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 655 383 akcje, reprezentujące 31,02 % kapitału
zakładowego Spółki, z których oddano 655 383 ważnych głosów, w tym:
- 655 383 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm