pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadana akcji.

30-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2013-05-30
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadana akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki POLNA S.A. w dniu 22 maja 2012, udział Zbigniewa Jakubasa oraz podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A., Wartico Invest Sp z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A., przekroczył 50%.

Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami o których mowa powyżej posiadał 1086804 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 42,04% głosów, co stanowiło 42,04% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku powyższej zmiany posiadane przez Zbigniewa Jakubas wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A., Wartico Invest Sp z o.o. 1086804 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dające prawo do 1086804 głosów, stanowiły 51,44% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartej w dniu 29 maja 2012 , rozliczonej w dniu 29 maja 2012 pakietowej transakcji sprzedaży na rynku regulowanym- Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji Spółki POLNA S.A. dokonanej przez podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Wartico Invest Sp z o.o., udział Zbigniewa Jakubasa oraz podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A., Wartico Invest Sp z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. zmniejszył się poniżej 50% ogólnej liczby głosów o 1,47 % ogólnej liczby głosów.

Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami o których mowa powyżej posiadał 1086804 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 1086804 głosów, co stanowiło 51,44% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku powyższej zmiany Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A., Wartico Invest Sp z o.o. posiada 1055804 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dające prawo do 1055804 głosów, stanowiące 49,97% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów."Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm