pieniadz.pl

Polna SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.

18-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-18
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego w 2012 r.
Rada Nadzorcza Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. dokonała w dniu dzisiejszym uchwałą Nr 12/2012 wyboru audytora zgodnie z art. 22.2 ust. 2 Statutu Spółki. Została nim PKF Audyt Sp. z o.o. ul. Elbląska 15/17,
01-747 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 548 oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019875.
"POLNA" S.A. korzystała już w latach przeszłych z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego. Umowa zostanie zawarta na czas określony.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm