pieniadz.pl

Polna SA
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.

06-04-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-06
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje o zawarciu w dniu 5 kwietnia 2012 r. przez Spółkę transakcji nabycia 1 akcji własnej w celu ich umorzenia.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu "POLNA" S.A. z dnia 19 marca 2012 r. "w sprawie uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13.03.2012 r." dotyczącą nabywania nie więcej niż 612 896 (23,71 %) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (Program) (raport bieżący nr 9/2012 z dnia 19 marca 2012 r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "POLNA" S.A. z dnia 13 marca 2012 r. (raport bieżący nr 7/2012 z dnia 13 marca 2012 r.).
Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabywający akcje na rachunek i na rzecz "POLNA" S.A.
Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 5 kwietnia 2012 r.:
• Liczba nabytych akcji: 1 szt.,
• Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 11,55 zł.,
• Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytej akcji: 1,
• Udział nabytej akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,00004%.
• Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,80 zł.

Łącznie "POLNA" S.A. posiada 476 608 szt. (w tym 472 130 szt. nabytych do 31.12.2011 r.) akcji własnych, które stanowią 18,4372% kapitału zakładowego "POLNA" S.A. i uprawniają do 476 608 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm