pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji

22-12-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 91 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-22
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa informację o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że w wyniku zawartych w dniu 12 grudnia 2011 roku i rozliczonych w dniu 14 grudnia 2011 roku, poza rynkiem regulowanym, ze Spółką POLNA S.A. przez Zbigniewa Jakubasa oraz podmioty zależne w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Wartico Invest Sp. z o.o. oraz Energopol – Warszawa S.A., umów sprzedaży łącznie 180.319 akcji własnych spółki POLNA S.A. w celu umorzenia udział Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. zmniejszył się o 6,97%.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi - Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A., posiadał 1.197.234 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 1.197.234 głosów, co stanowiło 46,31% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku rozliczenia w/w transakcji Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. - Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa S.A. ogółem posiada 1.016.915 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 39,34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.016.915 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 39,34% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm