pieniadz.pl

Point Group SA
Zawarcie przez Emitenta aneksu do porozumienia w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji dot. spółki zależnej od Emitenta - Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

31-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-31
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Zawarcie przez Emitenta aneksu do porozumienia w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji dot. spółki zależnej od Emitenta - Becolour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako Emitent_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 października 2016 roku Emitent zawarł ze spółką Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii aneks do porozumienia z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia istotnych warunków przyszłej transakcji _dalej jako Porozumienie_, o zawarciu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2016 w dniu 25 sierpnia 2016 roku.
Przedmiotem aneksu do Porozumienia jest zmiana terminu dokonania planowanej transakcji opisanej w Porozumieniu. Na mocy aneksu, strony postanowiły, że transakcja opisana w Porozumieniu zostanie dokonana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku, a nie jak pierwotnie planowano do dnia 31 października 2016 roku. W pozostałym zakresie Porozumienie nie uległo zmianom.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm