pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2013-10-09 11:38 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2013-10-03 09:45 Zawarcie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. umów związanych z Projektem Świętokrzyska
2013-10-02 15:11 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. i ich nabyciem przez Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna S.K.A.
2013-10-01 17:02 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 1 października 2013 r.
2013-10-01 17:01 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2013-10-01 16:59 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2013 r.
2013-10-01 09:24 Podjęcie przez Radę Nadzorczą PHN S.A. uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umów dotyczących zamiaru realizacji inwestycji przy ul. Świętokrzyskiej 36
2013-09-24 17:04 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2013-09-20 14:59 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 24/2013 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2013-09-17 16:36 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2013-09-16 17:22 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2013-09-13 11:39 Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2013-09-06 18:02 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2013-09-06 18:01 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
2013-09-05 17:43 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych
2013-09-04 16:52 Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza
2013-09-02 18:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-29 16:11 Zwołanie NWZA PHN S.A. na dzień 24 września 2013 r. wraz z projektami uchwał
2013-08-28 16:26 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2013-08-21 14:17 Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
2013-08-14 12:21 Zawarcie umowy skutkującej zbyciem przedsiębiorstwa Intraco przez spółkę zależną Emitenta i jego nabyciem przez inną spółkę zależną Emitenta.
2013-07-09 14:40 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
2013-06-26 17:13 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 czerwca 2013 r.
2013-06-26 17:08 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2013-06-26 17:05 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 r.
2013-06-07 16:00 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2013-05-28 15:46 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2013-05-15 22:13 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
2013-04-26 15:05 Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał
2013-03-21 20:29 Raport roczny R 2012

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm