pieniadz.pl

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2016 r.

21-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lipca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2016 r.

Przed ani w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm