pieniadz.pl

Zmiany w Zarządzie Spółki

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały podjętej w dniu 10 czerwca 2016 r. powołała Pana Dr Marcina Marcinkiewicza na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji Spółki z dniem 14 czerwca 2016 r.

Pan Marcin Marcinkiewicz jest adwokatem oraz doktorem nauk prawnych ze specjalnością Prawo Administracyjne. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Marcin Marcinkiewicz od 2015 r. do czerwca 2016 r. zajmował stanowisko Koordynatora Działu Inwestycji w spółce PROFBUD, gdzie był odpowiedzialny m.in. za koordynowanie prac i zarządzenie działem inwestycji Grupy PROFBUD, opracowywanie nowych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywanie strategii inwestycyjnych. W latach 2014-2015 zajmował stanowisko Senior Officer w luksemburskim biurze firmy doradczej Deloitte. W latach 2013-2014 był doradcą Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Kluczowych Inwestycji. Pan Marcin Marcinkiewicz współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi: od 2012 r. do 2014 r. z kancelarią SQLEGAL, od 2011 r. do 2012 r. z kancelarią SALANS _obecnie DENTONS_, zaś w latach 2009-2011 z kancelarią Weil, Gotshal & Manges.

Pan Marcin Marcinkiewicz oświadczył, iż z dniem objęcia przez niego funkcji nie będzie po jego stronie konfliktu interesów, jak również poza przedsiębiorstwem Spółki nie będzie prowadził w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie będzie brał udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Marcinkiewicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm._.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm