pieniadz.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 rok

25-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-25
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2016 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie z § 27 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, podjęła w dniu 25 kwietnia 2016 r. uchwałę o wyborze Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, do przeprowadzenia przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok.

Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144. Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 2014 i 2015 rok.

Postępowanie na wybór biegłego rewidenta zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi, w tym zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm