pieniadz.pl

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

27-11-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-27
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2014 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 1329/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 126.739 akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 1 grudnia 2014 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 grudnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014.

Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie:

1. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz

2. Uchwały nr 3 WZA Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 i 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm