pieniadz.pl

Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni

30-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-30
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 65/2014 z dnia 1 września 2014 r. Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 października 2014 r. spółka zależna od Emitenta – Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni zawarła ze spółką mLocum S.A. z siedzibą w Łodzi umowę Joint Venture Agreement.

Przedmiotem umowy Joint Venture Agreement jest określenie warunków współpracy oraz roli partnerów w realizacji inwestycji mieszkaniowych dla projektu Molo Rybackie. Pierwszy etap inwestycji będzie obejmował wybudowanie 6 budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości należącej do spółki Dalmor S.A., położonej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10.

Zawarcie umowy Joint Venture Agreement w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie wpisuje się w jedno z kluczowych założeń zaktualizowanej strategii Emitenta, jakim jest realizacja projektów deweloperskich.

Umowa zawarta została na warunkach rynkowych oraz zawiera rozwiązania prawne i zabezpieczenia Stron odpowiadające standardom dotyczącym tego typu transakcji zawieranych na rynku nieruchomości.

W związku ze skalą przedsięwzięcia, Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm