pieniadz.pl

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

18-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania w dniu 9 czerwca 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.022.234 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 45.622.181,00 zł i dzieli się na 45.622.181 akcji, co daje łączną liczbę 45.622.181 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm