pieniadz.pl

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

18-02-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-18
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 18 lutego 2013 r. zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej").

Zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia akcji w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki ("Oferta"). Zbycie akcji Spółki w ramach Oferty nastąpiło w dniu 12 lutego 2013 r.

Przed zbyciem akcji w ramach Oferty Skarb Państwa posiadał 43.384.003 akcje Spółki, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 43.384.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji w ramach Oferty Skarb Państwa posiada 32.538.003 akcje Spółki, stanowiące 75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 32.538.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm