pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Bank Pekao SA (PEO)

Pełna nazwa BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA 53/57 00-950 WARSZAWA
Telefon
Prezes
Fax
WWW www.pekao.com.pl
E-mail bri@pekao.com.pl
ISIN PLPEKAO00016

Komunikaty spółki: Bank Pekao SA (PEO)

2016-10-18 18:27 Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez S&P Global Ratings
2016-10-05 18:13 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora innej instytucji o znaczeniu system
2016-08-12 18:27 Potwierdzenie oceny wsparcia Banku przez Fitch Ratings
2016-08-12 17:28 Raport bieżący 20/2016: Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2016-08-11 18:32 Dokonane zmiany Statutu Banku
2016-08-05 16:00 Odrzucenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku
2016-08-03 06:58 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-18 20:54 Raport 17/2016: Zmniejszenie udziału UniCredit S.p.A. w kapitale zakładowym Banku Polska Kasa Opieki S.A., powodujące zmniejszenie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku do 40,10%
2016-07-13 12:14 Informacja o ustaleniu przez UniCredit S.p.A. ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży akcji stanowiących około 10.0% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
2016-07-12 20:52 Informacja o rozpoczęciu przez UniCredit S.p.A. transakcji sprzedaży akcji stanowiących nie więcej niż 10.0 % kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
2016-06-20 18:29 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2016r.
2016-06-17 18:52 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2016-06-17 18:50 Dokonane zmiany Statutu Banku
2016-06-16 19:15 Skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna od dnia 17 czerwca 2016 r.
2016-06-16 19:14 Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję
2016-06-16 19:12 Informacja o dywidendzie
2016-06-07 19:28 Powołanie członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję
2016-05-12 15:06 Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
2016-05-12 15:06 Zamierzone zmiany Statutu Banku
2016-05-12 15:04 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
2016-05-10 07:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-01 17:41 Ocena ratingowa Banku potwierdzona przez Fitch Ratings na poziomie A-
2016-02-09 06:59 Raport roczny R 2015
2016-02-09 06:59 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-02-09 06:57 Proponowana dywidenda w wysokości 8,70 zł na 1 akcję
2016-01-28 17:35 Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku
2016-01-20 08:41 Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez Standard & Poor's
2015-12-22 17:39 Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2016r.
2015-11-26 17:36 Zawiadomienie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
2015-11-24 19:24 Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wypłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm