pieniadz.pl

Bank Pekao SA
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora innej instytucji o znaczeniu system

05-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-05
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do Raportu Banku Polska Kasa Opieki S.A. 20/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zarząd Banku informuje, że w dniu 4 października 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego, działając na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, wydała Decyzję w przedmiocie zidentyfikowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest natychmiast wykonalna.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm