pieniadz.pl

Bank Pekao SA
Potwierdzenie oceny wsparcia Banku przez Fitch Ratings

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Potwierdzenie oceny wsparcia Banku przez Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. _"Bank"_ informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 r. agencja ratingowa Fitch Ratings _"Fitch"_ poinformowała Bank o przeprowadzeniu przeglądu oceny ratingowej wsparcia Banku i utrzymaniu jej na niezmienionym poziomie “2".

Przeglądu dokonano w następstwie sprzedaży przez UniCredit S.p.A. w dniu 12 lipca 2016 r. 10% akcji Banku. Pozostałe oceny ratingowe Banku nie zostały objęte tym przeglądem.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady_UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-06-26

+ więcej
  • EUR euro 4,2642 +0,21%  +0,88gr
  • USD dolar 3,7540 +0,44%  +1,64gr
  • GBP funt 4,7573 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 3,8477 +0,44%  +1,69gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm