pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PCCINTER (PCI)

Pełna nazwa PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HUTNICZA 16 81-068 GDYNIA
Telefon (58) 58-58-200
Prezes Dariusz Stefański
Fax (58) 58-58-201
WWW www.pccintermodal.pl
E-mail info.intermodal@pcc.eu
ISIN PLPCCIM00014

Komunikaty spółki: PCCINTER (PCI)

2016-10-21 13:51 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał
2016-10-20 14:29 Informacja o dokonaniu wpisu hipoteki umownej łącznej na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Kutnie
2016-10-17 18:10 Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Spółki położonych w Brzegu Dolnym i Kutnie oraz wykreślenie istniejącej hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach w Brzegu Dolnym
2016-08-24 07:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-17 11:30 Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PCC SE aneksu do umowy podporządkowania
2016-08-05 12:47 Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a PCC Intermodal S.A.
2016-07-21 16:00 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-14 16:36 Korekta raportu bieżącego nr 14/2016 - Powołanie członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 15 czerwca 2016 r.
2016-06-14 16:11 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r.
2016-06-14 16:05 Powołanie członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 15 czerwca 2016 r.
2016-06-14 16:02 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.
2016-06-13 15:16 Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal SA, a Captrain Polska sp z o.o.
2016-06-01 14:18 Zakup akcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego PCC Intermodal S.A.
2016-05-18 16:01 Zawarcie z Rurtalbahn Cargo GmbH umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-05-18 15:59 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. oraz treść projektów uchwał
2016-05-12 07:13 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-20 13:47 Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-04-12 18:13 Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal SA, a Lotos Kolej Sp. z o.o.
2016-03-15 17:19 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-15 17:16 Raport roczny R 2015
2016-03-15 15:55 Ustanowienie zastawu na aktywach Spółki
2016-03-04 15:11 Zawarcie z grupą kapitałową Van Den Bosch umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-03-02 16:03 Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-01-27 16:06 Zawarcie z grupą kapitałową Maersk umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-01-25 15:42 Zawarcie z Eucon Shipping and Transport Ltd. umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2016-01-25 15:41 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2015-11-27 15:48 Zawarcie z Rurtalbahn Cargo GmbH umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2015-11-24 15:03 Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
2015-11-06 16:31 Ustanowienie zastawu na aktywach Spółki
2015-11-05 07:34 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm