pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PATENTUS (PAT)

Pełna nazwa PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GÓRNOŚLĄSKA 11 43-200 PSZCZYNA
Telefon (032) 210-00-78; 210-11-00; 210-11-16
Prezes Józef Duda
Fax (032) 210-12-14
WWW www.patentus.pl
E-mail biuro@patentus.pl
ISIN PLPTNTS00019

Komunikaty spółki: PATENTUS (PAT)

2016-11-02 11:06 Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
2016-10-25 11:24 Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Patentus Stefa SA
2016-09-19 15:07 Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta
2016-08-31 17:50 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-24 12:25 Uzupełnienie raportu 10/2016 roku z dnia 30.05.2016 roku
2016-06-29 12:45 Zawarcie porozumienia.
2016-06-16 13:06 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 16.06.2016 roku.
2016-06-16 13:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 16.06.2016 roku.
2016-05-30 14:37 Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej.
2016-05-18 15:12 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2016-05-16 17:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-11 12:48 Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
2016-04-06 11:11 Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.
2016-04-05 14:16 Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy.
2016-03-21 17:54 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 17:51 Raport roczny R 2015
2016-03-15 13:07 Zawarcie znaczącej umowy.
2016-01-29 15:15 : Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
2016-01-29 09:57 Ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych.
2016-01-22 11:33 Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej.
2016-01-04 12:22 Terminy raportów w 2016 roku.
2015-12-16 13:29 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.
2015-12-09 12:27 Wybór biegłego rewidenta.
2015-11-13 08:15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-08-31 17:37 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-06-30 13:11 Podpisanie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z BZ WBK Faktor Spółka z o.o.
2015-06-30 13:09 Zawarcie zamówień z Kompanią Węglową.
2015-06-11 15:03 Powołanie członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.
2015-06-11 15:01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 10.06.2015 roku.
2015-06-11 15:00 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 10.06.2015 roku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm