pieniadz.pl

Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

02-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-02
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Zmiana umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ Zarząd PATENTUS S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 02.11.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Bank"_:
- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.

Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 21.10.2016 roku wprowadzający następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN z zastrzeżeniem że w dniu 30.12.2016 roku Bank obniżą kwoty Limitu o 1 417 000,00 PLN tj. do kwoty 8 883 000,00 PLN. Formy wykorzystania Limitu: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 55 000,00; gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 9 660 000,00 PLN, z zastrzeżeniem że od dnia 30.12.2016 roku ww. kwota zadłużenia nie może przekroczyć kwoty 8 600 000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016 roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.05.2017 roku; kredyt rewolwingowy: 29.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm