pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Pamapol SA (PMP)

Pełna nazwa PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIELUŃSKA 2 97-438 RUSIEC
Telefon (043) 67-66-020
Prezes Robert Jankowski
Fax (043) 67-66-887
WWW www.pamapol.com.pl
E-mail pamapol@pamapol.com.pl
ISIN PLPMPOL00031

Komunikaty spółki: Pamapol SA (PMP)

2016-08-31 18:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-29 16:03 Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2016-06-30 15:55 Zmiana wysokości limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring S.A.
2016-06-24 17:59 Powołanie członków Zarządu PAMAPOL S.A. na III Wspólną Kadencję
2016-06-20 18:03 Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o wyborze oferty PAMAPOL S.A.
2016-06-06 15:49 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.
2016-06-06 15:31 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.
2016-06-03 12:43 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.
2016-06-01 13:26 Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego
2016-05-31 14:17 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-16 20:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 12:21 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.
2016-05-10 12:06 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku
2016-04-29 21:37 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-29 21:26 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-03 18:13 Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu
2016-03-01 10:37 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-03-01 09:56 Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.
2016-03-01 00:00 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2016-01-29 20:46 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-27 18:26 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2016-01-27 18:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-20 15:56 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-01-13 19:21 Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring
2015-12-04 18:51 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej WZPOW Sp. z o.o.
2015-11-16 19:49 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-28 19:16 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
2015-10-28 19:11 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW
2015-10-20 18:18 Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW
2015-10-12 20:11 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE progu 5% ogólnej liczby głosów w Pamapol S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm