pieniadz.pl

Pamapol SA
Powołanie członków Zarządu PAMAPOL S.A. na III Wspólną Kadencję

24-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu PAMAPOL S.A. na III Wspólną Kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd PAMAPOL S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z tym samym dniem członków Zarządu Spółki na III Wspólną Kadencję. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu III Wspólnej Kadencji PAMAPOL S.A. następujące osoby:

- Pana Roberta Jankowskiego – powierzając mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu,
- Pana Krzysztofa Półgrabię – powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
- Pana Igora Fortunę – powierzając mu sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu Spółki, o których mowa powyżej nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organów spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej członków Zarządu Spółki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm