pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: OTLOG (OTS)

Pełna nazwa OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZBOŻOWA 4 70-653 SZCZECIN
Telefon (91) 425 73 00
Prezes Zbigniew Nowik
Fax (91) 4257358
WWW www.otlogistics.com.pl
E-mail info@otlogistics.com.pl

Komunikaty spółki: OTLOG (OTS)

2016-09-28 17:12 Zmiana w składzie Zarządu Spółki
2016-09-19 12:38 Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
2016-08-29 17:22 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-26 16:40 Zmiana w składzie Zarządu
2016-08-25 14:37 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
2016-07-28 12:10 Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku
2016-07-28 11:31 Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.
2016-07-26 15:45 Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
2016-07-01 18:35 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016-07-01 18:33 Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
2016-07-01 18:31 Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji
2016-07-01 18:28 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.
2016-07-01 18:26 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016-06-29 18:03 Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
2016-06-03 16:30 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
2016-06-02 15:41 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce STK Group Sp. z o.o.
2016-05-30 10:13 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
2016-05-17 13:42 Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
2016-05-13 07:40 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-06 08:35 Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy nabycia udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
2016-04-21 12:56 Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok
2016-04-21 12:56 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021
2016-04-21 12:55 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-20 22:15 Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021
2016-04-12 20:34 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok
2016-03-21 07:11 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 07:10 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-04 19:41 Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
2016-03-02 09:55 Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank
2016-01-19 14:17 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm