pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: OPTEAM (OPM)

Pełna nazwa OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAJĘCINA 113 36-002 JASIONKA
Telefon (017) 867-21-37
Prezes Wacław Szary
Fax (017) 852-01-38
WWW www.opteam.pl
E-mail opteam@opteam.pl
ISIN PLOPTEM00012

Komunikaty spółki: OPTEAM (OPM)

2016-11-04 14:42 Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.
2016-11-04 14:39 Rejestracja zmian w Statucie OPTeam S.A. Publikacja tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
2016-10-28 11:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA OPTeam SA w dniu 26.10.2016 r.
2016-10-26 17:11 Informacja o powołaniu osób do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
2016-10-26 17:02 Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26.10.2016 r.
2016-09-28 14:44 Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.
2016-09-28 10:26 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.
2016-09-27 18:31 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.
2016-09-26 16:46 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
2016-08-25 07:55 Raport półroczny P 2016
2016-08-16 16:06 Zawarcie znaczącej umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.
2016-08-11 13:30 Zawarcie znaczącej umowy z firmą Arrow ECS Sp. z o.o.
2016-08-09 14:36 Otrzymanie informacji o zniesieniu uprzywilejowania akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-07-28 16:40 Zawarcie aneksu do umowy gwarancji ubezpieczeniowych
2016-07-18 16:26 Zawarcie znaczącej umowy z firmą DataConsult Sp. z o. o.
2016-06-30 14:08 Zawarcie z funduszem Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-06-27 18:07 Kumulacja obrotów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
2016-06-27 18:03 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.
2016-06-22 18:28 Spełnienie warunku z umowy poręczenia warunkowego.
2016-06-22 18:19 Informacje o zawartych umowach z funduszem Innova.
2016-06-22 17:36 Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-06-21 18:07 Spełnienie warunku przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-06-20 16:52 Zawarcie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności oraz spełnienie kolejnych warunków zawieszających.
2016-06-15 17:36 Złożenie nowej oferty na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-05-31 16:16 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.
2016-05-23 20:29 Zawarcie przez Emitenta warunkowej umowy poręczenia.
2016-05-23 20:21 Spełnienie kolejnych warunków z przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności.
2016-05-20 13:42 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.
2016-05-17 14:47 Spełnienie warunku przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności
2016-05-16 19:33 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 11.05.2016 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm