pieniadz.pl

Informacja o powołaniu osób do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Informacja o powołaniu osób do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
OPTeam S.A. _Spółka, Emitent_ podaje informację, że w dniu 26.10.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Woźniaka oraz Pana Wacława Irzeńskiego .

Pan Ryszard Woźniak w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki.

Przebieg kariery zawodowej:
1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.
1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.
1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.
1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.
2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.
2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.
W latach 2003 -2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.
W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji, którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.

Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Woźniak nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pan Wacław Irzeński
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o. - obecnie OPTeam S.A.

Przebieg kariery zawodowej:
W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 _IBM 360_. Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.
W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych _1992-1995_.
W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.
Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa _2002 – 2010_.

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.

W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Irzeński nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm