pieniadz.pl

Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
OPTeam S.A. _Spółka, Emitent_ podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28.09.2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Radosława Bednarskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Pan Radosław Bednarski jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Śląskiej – 1988-1994. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania logistycznego na SGH w Warszawie. W 2000 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oparte na strukturze MBA.
Przebieg kariery zawodowej Pana Radosława Bednarskiego:
1997-2007 – KPMG Sp. z o.o., Warszawa – Senior Manager.
2007-2009 – Sygnity SA, Warszawa – Dyrektor Generalny odpowiedzialny za budowę kompetencji firmy w obszarze doradztwa biznesowego.
2009-2012 – Energa SA, Gdańsk – Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych. Doradca Zarządu Energa SA.
2011-2014 – Energa ITE Sp. z o.o., Gdańsk – Prezes Zarządu.
2015 – RR Donnelley, Kraków – Dyrektor RR Donnelley na Europę Centralną i Wschodnią.
Według złożonego oświadczenia, Pan Radosław Bednarski nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm